நீங்கள் நல்லவரா தீயவரா என்பதை இதை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

நீங்கள் நல்லவரா தீயவரா? இந்த கேள்வி அனைவர் மனதிலும் உள்ள ஒரு கேள்வி. இதோ வந்து விட்டது ஒரு அறிய வாய்ப்பு. கீலே 21 பொய்ண்ட்ஸ் கொடுக்க பாட்டுளுது. நமக்கு எந்த தீய குணங்கள் இல்லை என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கீர்கள் அஹ, இதோ இந்த 21 பொய்ண்ட்ஸ் படித்தது பிறகு முடிவு பண்ணுங்கள். 

இந்த 21 பொய்ண்ட்ஸ் ஏதேனும் ஒரு குணங்கள் உங்கள் இடம் இருந்தாலே நீங்கள் தீய குணங்கள் கொண்டவர்கள் என்று  நம் புராணங்களில் குறிப்பிட பட்டுள்ளது.  

உங்களிடம் எந்த தீய குணங்கள் இருக்கிறதோ அதை டிக் செய்யுங்கள். எவர் ஒருவர் ஏந்த ஒரு பொய்ண்ட்ஸ் டிக் செய்ய முடியாம போகுதோ ஆவரேய நல்லவர் என்று நம் புராணங்கள் கூறுகிறது. 
நீங்கள் எத்தனை டிக் செய்திர்கள் என்பதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள்
Share:
Read More
, ,

Tamil Suba Muhurtham Dates 2020 - Valarpirai & Theipirai முகூர்த்தம் நாள்

List of Tamil Suba Muhurtham Dates in 2020. There are two types of Tamil முகூர்த்தம் நாள் such as Valarpirai Muhurtham and Theipirai Muhurtham. All the important functions in tamil religion will happens only on Valarpirai Muhurtham.Tamil Muhurtham Dates - January 2020

Tamil Muhurtha Naal Tamil Month Day Type
20 January 2020தைMondayTheipirai Muhurtham
27 January 2020தைMondayValarpirai Muhurtham
31 January 2020தைFridayValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Dates - February 2020

Tamil Muhurtha Naal Tamil Month Day Type
5 February 2020தைWednesday Valarpirai Muhurtham
7 February 2020தைFriday Valarpirai Muhurtham
12 February 2020தைWednesday Theipirai Muhurtham
13 February 2020தைThursday Theipirai Muhurtham
14 February 2020தைFriday Theipirai Muhurtham
20 February 2020மாசிThursday Theipirai Muhurtham
21 February 2020மாசிFriday Theipirai Muhurtham
26 February 2020மாசிWednesday Valarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Dates - March 2020

Tamil Muhurtha Naal Tamil Month Day Type
2 March 2020மாசிMondayValarpirai Muhurtham
6 March 2020மாசிFridayValarpirai Muhurtham
12 March 2020மாசிThursdayTheipirai Muhurtham
13 March 2020மாசிFridayTheipirai Muhurtham
22 March 2020பங்குனிSundayTheipirai Muhurtham
26 March 2020பங்குனிThursdayValarpirai Muhurtham
27 March 2020பங்குனிFridayValarpirai Muhurtham
30 March 2020பங்குனிMondayValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Dates - April 2020

Tamil Muhurtha Naal Tamil Month Day Type
9 April 2020பங்குனிThursdayTheipirai Muhurtham
13 April 2020பங்குனிMondayTheipirai Muhurtham
17 April 2020சித்திரைFridayTheipirai Muhurtham
20 April 2020சித்திரைMondayTheipirai Muhurtham
26 April 2020சித்திரைSundayValarpirai Muhurtham
29 April 2020சித்திரைWednesdayValarpirai Muhurtham
30 April 2020சித்திரைThursdayValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Dates - May 2020

Tamil Muhurtha Naal Tamil Month Day Type
4 May 2020சித்திரைMondayValarpirai Muhurtham
10 May 2020சித்திரைSundayTheipirai Muhurtham
13 May 2020சித்திரைWednesdayTheipirai Muhurtham
18 May 2020வைகாசிMondayTheipirai Muhurtham
24 May 2020வைகாசிSundayValarpirai Muhurtham
25 May 2020வைகாசிMondayValarpirai Muhurtham
27 May 2020வைகாசிWednesdayValarpirai Muhurtham
28 May 2020வைகாசிThursdayValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Dates - June 2020

Tamil Muhurtha Naal Tamil Month Day Type
3 June 2020வைகாசிWednesdayValarpirai Muhurtham
7 June 2020வைகாசிSundayTheipirai Muhurtham
10 June 2020வைகாசிWednesdayTheipirai Muhurtham
11 June 2020வைகாசிThursdayTheipirai Muhurtham
12 June 2020வைகாசிFridayTheipirai Muhurtham
24 June 2020ஆனிWednesdayValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Dates - July 2020

Tamil Muhurtha Naal Tamil Month Day Type
1 July 2020ஆனிWednesdayValarpirai Muhurtham
2 July 2020ஆனிThursdayValarpirai Muhurtham
9 July 2020ஆனிThursdayTheipirai Muhurtham
12 July 2020ஆனிSundayTheipirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Dates - August 2020

Tamil Muhurtha Naal Tamil Month Day Type
17 August 2020ஆவணிMondayTheipirai Muhurtham
24 August 2020ஆவணிMondayValarpirai Muhurtham
28 August 2020ஆவணிFridayValarpirai Muhurtham
30 August 2020ஆவணிSundayValarpirai Muhurtham
31 August 2020ஆவணிMondayValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Dates - September 2020

Tamil Muhurtha Naal Tamil Month Day Type
4 September 2020ஆவணிFridayTheipirai Muhurtham
6 September 2020ஆவணிSundayTheipirai Muhurtham
14 September 2020ஆவணிMondayTheipirai Muhurtham
20 September 2020புரட்டாசிSundayValarpirai Muhurtham
27 September 2020புரட்டாசிSundayValarpirai Muhurtham
28 September 2020புரட்டாசிMondayValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Dates - October 2020

Tamil Muhurtha Naal Tamil Month Day Type
4 October 2020புரட்டாசிSundayTheipirai Muhurtham
7 October 2020புரட்டாசிWednesdayTheipirai Muhurtham
18 October 2020ஐப்பசிSundayValarpirai Muhurtham
19 October 2020ஐப்பசிMondayValarpirai Muhurtham
23 October 2020ஐப்பசிFridayValarpirai Muhurtham
26 October 2020ஐப்பசிMondayValarpirai Muhurtham
29 October 2020ஐப்பசிThursdayValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Dates - November 2020

Tamil Muhurtha Naal Tamil Month Day Type
6 November 2020ஐப்பசிFridayTheipirai Muhurtham
8 November 2020ஐப்பசிSundayTheipirai Muhurtham
11 November 2020ஐப்பசிWednesdayTheipirai Muhurtham
12 November 2020ஐப்பசிThursdayTheipirai Muhurtham
13 November 2020ஐப்பசிFridayTheipirai Muhurtham
20 November 2020கார்த்திகைFridayValarpirai Muhurtham
26 November 2020கார்த்திகைThursdayValarpirai Muhurtham
27 November 2020கார்த்திகைFridayValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Dates - December 2020

Tamil Muhurtha Naal Tamil Month Day Type
4 December 2020கார்த்திகைFridayTheipirai Muhurtham
10 December 2020கார்த்திகைThursdayTheipirai Muhurtham
11 December 2020கார்த்திகைFridayTheipirai Muhurtham

தமிழ் முகூர்த்தம் நாள் 2020

Marriage are made in heaven. Everyone believes this statement. All the religion felt like this beautiful marriage should happen on auspicious day. According to Tamil culture, auspicious marriage date in called as Muhurtham Date / முகூர்த்தம் நாள்.

In tamil culture they will follow Panchagam as the main thing to fix the muhurtham dates. If the marriage is confirmed, then the family will look the muhurtham date for the respective month.

Valarpirai Muhurtham Naal 2020 for Wedding

In 2020, there are 37 Valarpirai muhurtham dates. Valarpirai Muhurtham means marriage dates will fall on or after new moon day and on or before full moon day.

We have listed out the suba muhurtham dates or tamil wedding dates for 2020. In additional we have shared tamil month name as well for your reference. Choose the best date for your wedding and enjoy the occasions.
Share:
Read More
, , , ,

தமிழ் விடுகதைகள் | 100+ Vidukathaigal in Tamil | Tamil Riddles

தமிழ் படிக்கும் குழந்தைகளுக்காக ஸ்பெஷல் விடுகதைகள் தமிழில். உங்கள் குழந்தைகள் மூளை வளர்ச்சியை ஆத்திகரிக்க ஒரு அறிய வாய்ப்பு. இங்கு உள்ள விடுகதைகள் விடையுடன் அளித்துள்ளோம் உங்கள் குழந்தைகள் இடம் கேட்டு மகிழுங்கள்.


Serial Number தமிழ் விடுகதைகள் விடை
1படுத்துத்தூங்கினால் கண்முன் ஆடும்; அடுத்து விழித்தால் மறைந்தே ஓடும்.கனவு.
2ஒற்றைக்காலில் காலில் சுற்றுவான் ஓய்ந்து போனால் படுத்து விடுவான்பம்பரம்.
3கடிவாளம் போட்டால் காலிலே கிடக்கும்.செருப்பு.
4ஒரு பானைச் சோறு வடித்து, ஓராயிரம் பேருக்குப் போட்டு, இன்னும்கூட மிச்சமிருக்கு.சுண்ணாம்பு.
5மடக்காமல் பறக்குதே, அது என்ன மந்திரி ? சிமிட்டாமல் விழிக்குதே, அதுதான் அரசே.தட்டாரப் பூச்சி.
6ஒல்லியான மனிதன் ; ஒரே காது மனிதன், அவன் காது போனால், ஏது பயன்?ஊசி.
7நீரிலே கொண்டாட்டம்; நிலத்திலே திண்டாட்டம்மீன்.
8சின்னஞ் சிறு வீட்டில் சிப்பாய்கள் பல பேர்தீக்குச்சி.
9கோயிலைச் சுற்றிக் கறுப்பு; கோயிலுக்குள்ளே வெளுப்புசோற்றுப் பானை.
10பச்சைக் கதவு, வெள்ளை ஜன்னல், கறுப்பு ராஜா.சீத்தாப்பழம்.
11நடக்க முடியாது: ஆனால் நகராமல் இருக்காது. அது என்ன?கடிகாரம்.
12முதுகை அமுக்கினால் மூச்சு விடுவான் பல்லை அழுத்தினால் பாட்டுப் பாடுவேன்ஆர்மோனியம்.
13அழகான பெண்ணுக்கு அதிசயமான வியாதி. பாதி நாள் குறைவாள், பாதிநாள் வளர்வாள்.நிலா.
14ஏணிமேலே கோணி; கோணி மேலே குழாய்; குழாய் மேலே குண்டு; குண்டு மேலே புல்லு; புல்லு மேலே பூச்சி.மனிதனின் கால், வயிறு, கழுத்து, தலை, மயிர், பேன்.
15மொட்டைப் பாட்டிக்கு, முழுகத் தெரியாது.வெண்ணெய்.
16ஐந்து அடுக்கு; நாலு இடுக்குவிரல்கள்.
17கிணற்றைச் சுற்றிப் புல்.கண் புருவம்.
18சாண் உயரப் பையன், வைத்ததெல்லாம் சுமப்பான்.அடுப்பு.
19பட்டணத்தில் இருந்து இரண்டு சிராய் கொண்டு வந்தேன். ஒன்று எரியுது; இன்னொன்று புகையுது .சூடம், சாம்பிராணி.
20அக்கா சப்பாணி. தங்கை நாட்டியக்காரி.உரல், உலக்கை .
21அரைச் சாண் குள்ளனுக்குக் கால் சாண் தொப்பி.பேனா.
22உயிரில்லை ; ஊருக்குப் போவான். காலில்லை; வீட்டுக்கு வருவேன் வாயில்லை ; வார்த்தைகள் சொல்வான்.கடிதம்.
23நிலத்தை நோக்கி வருவான்; நுரையைக் கக்கிச் செல்வான்.கடல் அலை
24அன்னதான மண்டபத்தில் அழகான குருவி. அழகான குருவிக்கு முழம் நீளம் வால்!அகப்பை .
25என் தாயோ கடல்; தந்தையோ சூரியன்; என்னை விரும்பாத விடே இல்லை.உப்பு
26தம்பிக்கு எட்டும்; அண்ணனுக்கு எட்டாது.உதடு, தம்பி என்று சொல்லும் போது கீழ் உதடு மேல் உதட்டை தொடும். அண்ணன் என்னும்போது தொடாது.
27அறைகள் அறுநூறு; அத்தனையும் ஓர் அளவு.தேன் கூடு.
28உருவம் இல்லாதவன்; சொன்னதைத் திருப்பிச் சொல்வான்.எதிரொலி.
29குளித்தால் கறுப்பு; குளிக்காவிட்டால் சிவப்பு.நெருப்பு
30நட்டமாய் நிற்கிறவனுக்கு நறுக்கு நறுக்கென்று கடிக்கிற வேலை.அரிவாள்மனை.
31தாய் இனிப்பாள்; மகள் புளிப்பாள்; பேத்தி மணப்பாள்.பால், மோர், நெய்.
32உண்டதை நினைப்பான், உதையை மறப்பான், உயிரையும் கொடுப்பான், வழியும் நடப்பான்.நாய்.
33காலையில் ஊதும் சங்கு; கறி சமைக்க உதவும் சங்கு.சேவல்.
34கறுப்புச் சட்டைக்காரன்; காவலுக்குக் கெட்டிக்காரன்.பூட்டு .
35தொட்டால் மணக்கும்; குடித்தால் புளிக்கும்.எலுமிச்சம்பழம்.
36நடக்கத் தெரியாதவன் நடப்பவனுக்கு வழி காட்டுகிறான்.கைகாட்டி
37ஏரிக்கரை உயர்ந்திருக்கும், எட்டிப் பழம் சிவந்திருக்கும், காகம் கறுத்திருக்கும், காக்கைக் குஞ்சு வெளுத்திருக்கும்.அடுப்பு, நெருப்பு, கரி, சோறு.
38இரவிலே பிறந்த இளவரசனுக்குத் தலையிலே குடை.காளான்.
39உலர்ந்த கொம்பிலே விரிந்த பூ - அது என்ன?குடை.
40ஈரப் புடவைக்காரி இருபத்தெட்டுச் சுற்றுக்காரி.வெங்காயம்.
41ஆகாயத்திலிருக்கும் அற்புத மனிதன் ஆற்றிலும் விழுவான்; குளத்திலும் விழுவான்; ஆனால் நனைய மாட்டேன்சூரியன்.
42வெட்ட வெட்டத் தழைக்கும் பட்டணத்து வேம்பு, அது என்ன?தலைமுடி.
43சூரியன் காணாத கங்கை ; சுண்ணம் தோற்கும் வெள்ளை; மண்ணிற் பண்ணாத பாண்டம்.தேங்காய்.
44பறிக்கப் பறிக்க பெரிதாகும் அது என்ன?குழி.
45வட்ட வட்டச் சிமிழில் இட்டதெல்லாம் குட்டிப் பாம்பு.இடியாப்பம்.
46தேய்க்கத் தேய்க்க நுரைக்கும் அடிக்க அடிக்க வெளுக்கும்.சோப்பு.
47எட்டாத கொம்பில் மிட்டாய்ப் பொட்டலம்.தேன் கூடு.
48மொட்டை மாடு உட்கார்ந்திருக்கிறது மூக்கணாங்கயிறு மேய்ந்து வருகுது.பூசணிக்காயும் அதன் கொடியும்.
49வராதிருந்து வந்தேன்; வந்துவிட்டுப் போனேன்; போன பிறகு வந்தேன்; இனிப் போனால் வரமாட்டேன். நான் யார் ?பல்.
Check Related post section below for 1000+ Tamil vidukathaigal with answers in tamil.
Share:
Read More
, , , , , , , ,

50+ தமிழ் விடுகதைகள் விடையுடன் தமிழில் 2020

தமிழ் விடுகதைகள் படிக்கும் பொழுது மனதில் ஒரு சந்தோசம் மற்றும் ஆர்வம் அந்த விடுகதைகளை உங்கள் குழந்தைக்கு சொல்லி மகிழுங்கள் தமிழ் பன்பை வளருங்கள்.

தமிழ் விடுகதைகள் படிக்க அதிகம் ஆர்வம் கொண்டு இருப்பீர்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு விடுகதைகள் சொல்லி இந்த விடுமுறை நாட்களில் மகிழ்ச்சியை பகிருங்கள். தமிழ் விடுகதைகள் அண்டைய களங்களில் குழந்தை அறிவை வளர்க்க விடுகதைகள் சொல்லி வளர்ப்பார்கள் இந்த தலைமுறை மக்களும் அதை பின் பற்றலாமே.தமிழ் விடுகதைகள் விடை
அள்ள முடியும்; ஆனால் கிள்ள முடியாது - அது என்ன?தண்ணீர்
அண்டை வீட்டில் குடியிருப்போம் அக்காள் தங்கை நாங்கள்; கிட்டகிட்ட இருந்தாலும் தொட்டுக் கொள்ள மாட்டோம் - அது என்ன?கண்கள்.
அம்பலத்தில் ஆடுகிற அழகுப் பொண்ணுக்கு அங்கமெல்லாம் தங்கக் கண்ணாடி - அது என்ன?மயில்.
அம்மா சும்மா படுத்திருப்பாள் மகள் முன்னும் பின்னும் - அது என்ன?அம்மியும் குழவியும்.
அள்ளவும் முடியாது; கிள்ளவும் முடியாது - அது என்ன?காற்று.
ஆலமரம் தூங்க, அவனியெல்லாம் தூங்க, சீரங்கம் தூங்க, திருப்பாற்கடல் தூங்க, ஒருவன் மட்டும் தூங்கவில்லை - அது என்ன?மூக்கு
ஆள் இறங்காத கிணற்றிலே மரம் இறங்கிக் கூத்தாடுது - அது என்ன?தயிர் கடையும் மத்து.
உச்சிக் கிளையிலே ஒரு முழக் குச்சி ஊசலாடுது - அது என்ன?முருங்கைக்காய்.
உலகுக்கெல்லாம் ஒரே துப்பட்டி - அது என்ன?வானம்
உள்ளே இருந்தால் ஓடித் திரிவான்; வெளியில் வந்தால் விரைவில் மடிவான் - அது என்ன?மீன்
எண்ணும் முள்ளும் இல்லாத கடிகாரம் எவராலும் பார்க்க இயலாத கடிகாரம் - அது என்ன?இதயம்.
ஏழை படுக்கும் பாய்; எடுத்துச் சுருட்ட ஆள் இல்லை - அது என்ன?பூமி.
ஒரு குருவிக்கு ஒரே கால்; நாலு இறக்கை - அது என்ன?அரைக்கீரை.
ஒல்லியான மனிதனுக்கு ஒரே காது - அது என்ன?ஊசி.
ஒன்பது பிள்ளைக்கு ஒரே குடுமி - அது என்ன?பூண்டு .
ஓட்டுத் திண்ணையில் பட்டுப் புடவை - அது என்ன?மூக்குத்தி
கண் இல்லாத நான், பார்வையிழந்தவர்க்குப் பாதை கேட்டேன் - அது என்ன?கைத்தடி.
கண் சிமிட்டும் ஒன்று; மணி அடிக்கும் மற்றொன்று; கண்ணீர் வடிக்கும் இன்னொன்று - அது என்ன?மின்னல், இடி, மழை
கத்திபோல் இலை இருக்கும் கவரிமான் பூப்பூக்கும், தின்னப்பழம் பழுக்கும், தின்னாத காய் காய்க்கும் - அது என்ன?வேப்பமரம்
கள்ளனுக்குக் காவல் காற்றுக்குத் தோழன் - அது என்ன?ஜன்னல்
காசியிலிருந்து கல்கத்தாவரை ஆடாமல் அசையாமல் போகிறது - அது என்ன?தண்டவாளம்.
காது பெரிசு; கேளாது - அது என்ன?அண்டா
காலில்லாத பந்தல் காணக் காண விநோதம் - அது என்ன?வானம்.
காலையில் நான்கு கால்; கடும்பகலில் இரண்டு கால்; மாலையில் மூன்று கால்; முடிவிலே எட்டுக்கால் - அது என்ன?தவழும் குழந்தை , நடக்கும் இளைஞன், தடியுடன் கிழவர்.தூக்கிச் செல்லும் நால்வர்.
கிணற்றைச் சுற்றி வெள்ளைக் கல் - அது என்ன?பல்.
கையிலே கர்ணம் போடும் கணக்குப் பிள்ளை யார்?நாற்காலி.
கையிலே கர்ணம் போடும் கணக்குப் பிள்ளை யார்? - அது என்ன?அளக்கும் படி.
கொக்கு நிற்க நிற்க; குளம் வற்ற வற்ற - அது என்ன?எண்ணெய் விளக்கு
சிறுசிறு கதவுகள்: செய்யாத கதவுகள் திறக்க அடைக்க சத்தம் செய்யாக் கதவுகள் - அது என்ன?கண் இமைகள்
சின்ன மச்சான் - என்னைக் குனிய வச்சான் - அது என்ன?முள்.
சின்னப் பையனும் சின்னப் பெண்ணும் சேர்ந்து கட்டின மாலை அதை சிக்கில்லாமல் அவிழ்ப்பவர்க்குச் சென்னைப் பட்டினம் பாதி - அது என்ன?தூக்கணாங் குருவிக் கூடு.
சூடுபட்டு சிவந்தவன் வீடுகட்ட உதவுவான் - அது என்ன?செங்கல்.
தாளைக் கொடுத்தால் தின்னும்; தண்ணீர் குடித்தால் மடியும் - அது என்ன?நெருப்பு.
நித்தம் கொட்டும்; சத்தம் இல்லை - அது என்ன?கண் இமை
நிலத்திலே முளைக்காத புல்-அது நிமிர்ந்து நிற்காத புல் - அது என்ன?தலைமயிர்.
நூல் நூற்கும்; இராட்டை அல்ல ஆடை நெய்யும்; தறியும் அல்ல - அது என்ன?சிலந்தி.
பக்கத்திலுள்ள பட்டணத்தைப் பார்க்க முடியவில்லை - அது என்ன?முதுகு.
பட்டையைப் பட்டையை நீக்கி, பதினாறு பட்டையை நீக்கி, முத்துப் பட்டையை நீக்கி, முன்னே வாராள் சீமாட்டி - அது என்ன?வாழைப்பூ
பார்த்தால் கல்தான்; பல்பட்டால் தண்ணீர் தான் - அது என்ன?பனிக்கட்டி.
பொழுது சாய் ந்தால் பூந்தோட்டம்; விடிந்து பார்த்தால் வெறுத் தோட்டம் - அது என்ன?வானம்.
மஞ்சள் சட்டை மாப்பிள்ளை மண மணக்கிறார் வீட்டிலே - அது என்ன?எலுமிச்சம்பழம்.
மண்ணுக்குள்ளே இருக்கும் மாயாண்டி, உரிக்க உரிக்கத் தோலாண்டி - அது என்ன?வெங்காயம்.
முகத்திலே காட்டுவான்; முதுகிலே காட்டமாட்டான் - அது என்ன?முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி
முதுகெல்லாம் கூனல்; வயிறெல்லாம் பல், முள்ளு வேலியும் தாண்டி, மூங்கில் வேலியும் தாண்டி, உள்ளே சென்று பார்த்தால் ஒளிந்திருப்பான் சின்னப்பயல் - அது என்ன?கருக்கரிவாள்.
முன்னும் பின்னும் போவான் - ஆனால், ஒற்றைக் காலில் நிற்பான் - அது என்ன?கதவு.
வட்ட வட்டப் பாய்; வாழ்வு தரும் பாய்; ஊரெல்லாம் சுற்றும் பாய், ஒவ்வொருவரும் விரும்பும் பாய் - அது என்ன?ரூபாய்.
வண்ணான் வெளுக்காத வெள்ளை, குயவன் பண்ணாத பாண்டம், மழை பெய்யாத தண்ணீர் - அது என்ன?தேங்காய்.
வாலைப் பிடித்தால் வாயைப் பிளப்பான்; நெருப்பை விழுங்குவான்; விழுங்கிக் கக்குவான் - அது என்ன?குறடு
வெள்ளைக் குதிரையும் கறுப்புக் குதிரையும் மாறி மாறி ஓடும்; பிடிக்க முடியாது - அது என்ன?பகலும் இரவும்.

கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் விடுகதைகள் - 15+ Tamil Vidukathaigal with Answers for Kids

Share:
Read More
, , , , , , ,

200+ Girl Baby Names in Pure Tamil Starting with S, Sa, Se, Si

நீங்கள் தூய தமிழ் குழந்தைகள் பெயர்கள் தெடுக்குறீர்கள் என்றல் இந்த போஸ்ட் உங்களுக்கு உதவிய இருக்கும் நாங்கள் தூய தமிழ் பெயர்கள் மற்றுமே இங்கேய் பட்டியல் இற்றுள்ளோம். உங்களுக்கு புடித்த பெயர்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.நீங்கள் ச, சி, சு, செய் என்ற வார்த்தை தொடக்கத்தில் பெண் குழந்தை பெயர்கள் தெடுக்குறீர்கள் ஆஹ்? எதோ உங்களுக்கு முடித்தமான தூய தமிழில் பெயர்கள் பட்டியல். ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் உள்ளது.GIRL BABY NAMES IN PURE TAMIL பெண் குழந்தைகள் பெயர்கள் தூயதமிழில்
Saanmolliசன்மொல்லி
Sadaiammaசடையம்மா
Sadaichiசடைச்சி
Sadaiyan Cellசடையன் செல்
Saliniசாலினி
Sanbagamசண்பகம்
Sangiliசங்கிலி
Sangili Nachiyarசங்கிலிநாச்சியார்
Santhaselviசந்தச்செல்வி
Sarivarkuzhaliசரிவார்குழவி
Sathiyabanuசத்தியபானு
Sathiyavaaniசத்தியவானி
Sathyavathiசத்தியவதி
Saviniசாவினி
Seerthiசீர்த்தி
Sehnbagavalliசண்பகவல்லி
Seitharkozhunthuசெய்தாக்கொழுந்து
Sellakannuசெல்லக்கண்ணு
Sellamuthuசெல்லமுத்து
Sellathaaiசெல்லத்தாய்
Sellatharasiசெல்லத்தரசி
Selvanilaசெல்வனிலா
Selviசெல்வி
Selvizhiசெவ்விழி
Sembian Deviசெம்பியன் தேவி
Sembian Nayagiசெம்பியன் நாயகி
Sembianmadeviசெம்பியன்மாதேவி
Semmalamazhaiசெம்மல் மாலை
Semmalanithiசெம்மலாநிதி
Semmalarசெம்மலர்
Semmalar Kolunthuசெம்மலர் கொழுந்து
Semmanselviசெம்மனச்செல்வி
Semmathiசெம்மதி
Semmazhakodiசெம்மலாக்கொடி
Semmozhiசெம்மோஷி
Semozhiசெம்மொழி
Sempiraiசெம்பிராய்
Semponniசெம்போன்னி
Sendhamizhachiசெந்தமிசாச்சி
Senganiசெங்கனி
Sengani Mozhiசெங்கனிமொழி
Sengani Vayanசெங்கனிவாயாள்
Sengathirசெங்கதிர்
Senkanniசெங்கண்ணி
Senkanthalசெங்காந்தள்
Senkodiசெங்கொடி
Senkodi Maniசெங்கொடி மணி
Senkodi Mathiசெங்கொடி மதி
Senkodi Mazhaiசெங்கொடி மாலை
Senkodi Muthuசெங்கொடி முத்து
Senkodi Pavaiசெங்கொடிப்பாவை
Senkodi Selviசெங்கொடி செல்வி
Senkodineethiசெங்கொடி நீதி
Senkulalசெங்குலால்
Senkulaliசெங்குலலி
Senkyalசெங்கல்
Sentamilchelviசெண்டமில்செல்வி
Senthamaraiசெந்தாமரை
Senthamarai Kodiசெந்தாமரை கொடி
Senthamarai Mozhiசெந்தாமரை மொழி
Senthamarai Nayagiசெந்தாமரை நாயகி
Senthamarai Theliசெந்தாமரை தேளி
Senthamarai Vizhiசெந்தாமரை விழி
Senthamizhசெந்தமிழ்
Senthamizh Arasuசெந்தமிழரசு
Senthamizh Deviசெந்தமிழ்த்தேவி
Senthamizh Kalaiசெந்தமிழ் கலை
Senthamizh Kaniசெந்தமிழ் க னி
Senthamizh Kanniசெந்தமிழ்க்கண்ணி
Senthamizh Kiliசெந்தமிழ் கிளி
Senthamizh Kodiசெந்தமிழ் கொடி
Senthamizh Kozhunthuசெந்தமிழ் கொழுந்து
Senthamizh Kumariசெந்தமிழ் குமரி
Senthamizh Kuzhaliசெந்தமிழ் குழலி
Senthamizh Magaiசெந்தமிழ் மாகை
Senthamizh Magalசெந்தமிழ் மகள்
Senthamizh Malarசெந்தமிழ் மலர்
Senthamizh Mangaiசெந்தமிழ் மங்கை
Senthamizh Maniசெந்தமிழ் மணி
Senthamizh Mathiசெந்தமிழ் மதி
Senthamizh Mazhaiசெந்தமிழ் மாலை
Senthamizh Mozhiசெந்தமிழ் மொழி
Senthamizh Mudiyanசெந்தமிழ் முடியான்
Senthamizh Mullaiசெந்தமிழ் முல்லை
Senthamizh Muthazviசெந்தமிழ் முதல்வி
Senthamizh Muthuசெந்தமிழ் முத்து
Senthamizh Naachiசெந்தமிழ்நாச்சி
Senthamizh Nadaiசெந்தமிழ்நாடை
Senthamizh Nangaiசெந்தமிழ் நங்கை
Senthamizh Nayagiசெந்தமிழ்நாயகி
Senthamizh Neethiசெந்தமிழ் நிதி
Senthamizh Oviyamசெந்தயிலோவியம்
Senthamizh Pavaiசெந்தமிழ்ப்பாவை
Senthamizh Pazhamசெந்தமிழ் பழம்
Senthamizh Piraiசெந்தமிழ் பிறை
Senthamizh Pooசெந்தமிழ் பூ
Senthamizh Poo )செந்தமிழ் பூ )
Senthamizh Pozhilசெந்தமிழ்ப் பொழில்
Senthamizh Selviசெந்தமிழ்ச்செல்வி
Senthamizh Sudarசெந்தமிழ் சுடர்
Senthamizh Thaiசெந்தமிழ்த் தாய்
Senthamizh Theniசெந்தமிழ்த்தேனி
Senthamizh Vadivuசெந்தமிழ் வடிவு
Senthamizh Valliசெந்தமிழ் வல்லி
Senthamizh Vaniசெந்தமிழ் வாணி
Senthamizh Vizhaசெந்தமிழ் விழா
Senthamizhamuthuசெந்தமிழமுது
Senthamizharசெந்தமிழர்
Senthamizheசெந்தமிழே
Senthamizhkalaiசெந்தமிழ் கலை
Senthamizhkiliசெந்தமிழ் கிளி
Senthamizhpriyanசெந்தமிழ்ப்பிரியன்
Senthamizhselviசெந்தமிழ்செல்வி
Senthazhaiசெந்தாழை
Senthil Kodiசெந்தில் கொடி
Senthil Malai 1செந்தில் மலை 1
Senthil Maniசெந்தில் மணி)
Senthil Muthuசெந்தில் முத்து
Senthil Nayakiசெந்தில் நாயகி
Senthil Nidhiசெந்தில் நிதி
Senthil Valliசெந்தில் வள்ளி
Senthilarasanசெந்திலரசன்
Senthilkavudarசெந்தில்கவுடர்
Senthilmathiசெந்தில்மதி
Senthilvadivuசெந்தில்வடிவு
Senthilvaniசெந்தில்வாணி
Senthirkolunthuசெந்திற்கொழுந்து
Senthirpavaiசெந்திற்பாவை
Senthirselviசெந்திற்செல்வி
Senthiruசெந்திரு
Seramadeviசேரமாதேவி
Seran Selviசேரன்செல்வி
Sertamil Mozhiசெற் தமிழ் மொழி
Sevilliசெவில்லி
Shellamஷெல்லம்
Silambamசிலம்பம்
Silambamvaniசிலம்பம் வாணி
Silamboliசிலம்பொலி
Silambudeviசிலம்புத்தேவி
Silambugalசிலம்புகள்
Silambumangaiசிலம்பு மங்கை
Silambumaniசிலம்பு மணி
Silambumuthuசிலம்பு முத்து
Silambupavaiசிலம்புப்பாவை
Silambuvalliசிலம்பு வள்ளி
Sinda Deviசிந்தாதேவி
Sindamaniசிந்தாமணி
Sindhamaniசிந்தமணி
Sindhuசிந்து
Sindhumalarசிந்துமலார்
Sinnamuthuசின்னமுத்து
Siraipavaiசிறைப்பாவை
Sitayumசீதையும்
Sitharaசிதரா
Sithiraiசித்திரை
Sithiraideviசித்திரை தேவி
Sithiraimagalசித்திரை மகள்
Sithiraimangaiசித்திரை மங்கை
Sithiraimathiசித்திரை மதி
Sithiraimsniசித்திரைமணி
Sithiraimuthuசித்திரை முத்து
Sithirainangaiசித்திரை நங்கை
Sithirainayakiசித்திரை நாயரி)
Sithirainithiசித்திரை நிதி
Sithiraiselviசித்திரைச்செல்வி
Sithiraivaniசித்திரைவாணி
Sithiraivelliசித்திரைவல்லி
Sithiraivizhaசித்திரைவிழா
Sithiraiyazhagiசித்திரையழகி
Sivagameeசிவகாமி
Sivagamivaliசிவகாமவல்வி
Sivahamiசிவஹாமி
Sivakaamiசிவகாமி
Sivakozhundhuசிவக்கொழுந்து
Sivamalaiசிவமாலை
Sivanthiசிவந்தி
Sivanthiniசிவந்தினி
Sivaparasiசிவப்பரசி
Sivasanguசிவசங்கு
Sotchelviசோட்செல்வி
Sudamalசூடாமல்
Sudamaniசுதமணி
Sudamazhaiசுடாமாலை
Sudarசுடர்
Sudaraiசுடராய்
Sudargalசுடர்கள்
Sudarissaiசுதரிசாய்
Sudarkuzhaliசுடர்குழலி
Sudarmanசுடர்மன்
Sudarmathiசுடர்மதி
Sudarnayagiசுடர்நாயகி
Sudarnithiசுடர்நிதி
Sudaroliசுடர்ஒள
Sudarolliசுதரோலி
Sudarozhiசுடரொளி
Sudarselviசுடர்செல்வி
Sudarthodiசுடர்தொடி
Sudarvaaniசுடர்வானி
Sudarvilyசுதர்விலி
Sudarvizhiசுடர்விழி
Sudharசுதர்
Sudikoduthavanசூடிக்கொடுத்தவள்
Sulamaniசூளாமணி
Sundariசுந்தரி
Sundhariசுந்தரி
Suramparkuliசுரும்பார்குழலி
Suriyapriyaசூரியபிரியா
Suthanthiraசுதாந்திரா
Share:
Read More
,

முதல் முறையாக சென்னை விமான நிலையத்தில் பி.வி.ஆர் சினிமாஸின் 5 திரைகளை கொண்ட திரையரங்கம் திறக்கப்படுகிறது

பல முறை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் வானிலை அல்லது தொழில்நுட்ப நிலைமைகள் காரணமாக தாமதமாக விமானங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். ஒரு சிலர் பயணப் பயணிகளாக நேரத்தை செலவிடுகிறார்கள். சலிப்படையாமல், இப்போது நீங்கள் ஒரு திரைப்படத்தைப் பார்க்க அந்த நேரத்தை செலவிடலாம்.முதல் முறையாக சென்னை விமான நிலையத்தில் பி.வி.ஆர் சினிமாஸின் 5 திரைகளை கொண்ட திரையரங்கம் திறக்கப்படுகிறது இது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மல்டிபிளக்ஸ் சங்கிலியாக இருக்கும்! இந்த ஐந்து திரைகளும் பல நிலை கார் பார்க்கிங் வளாகத்தில் கட்டப்படும் என்று தி இந்து தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

இந்த வளாகம் தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ளது. மேலும், இந்த மல்டிபிளக்ஸ் ஒலிம்பியா குழுமத்தால் 250 கோடி ரூபாய். இந்தத் திட்டம் ஒரு தியேட்டரைக் கட்டுவது மட்டுமல்லாமல், உணவு மற்றும் பானங்களுக்கான பல்வேறு விருப்பங்களையும் கொண்டுள்ளது. சமீபத்தில், பி.வி.ஆர் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் தலைமை வளர்ச்சி மற்றும் மூலோபாய அதிகாரியான பிரமோத் அரோரா தி இந்துவிடம் கூறினார்: “ஆம், நாங்கள் 1,000 திரைகளுக்கு மேல் ஐந்து திரைகளைக் கொண்டிருப்போம். 

ஒலிம்பியா குழுமத்தால் கட்டப்பட்டு வரும் வளாகத்தில் இது வரும். நாங்கள் சினிமா பங்காளிகள். " "இந்த வசதி 2021 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் செயல்படும்," என்று அவர் மேலும் கூறினார். இலக்கு பார்வையாளர்களைப் பற்றி மேலும் விளக்கிய அரோரா, "சென்னை விமான நிலையத்தின் நன்மை என்னவென்றால், அது நகரத்தின் ஒரு பகுதியாகும் ... நகரத்திலிருந்து 80 சதவீத மக்களையும், போக்குவரத்து பயணிகளில் 20 சதவீதத்தினரையும் நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம்" என்று கூறினார். 

சென்னை நகரத்தில் மட்டும் 292 ஆக்டிவ் ஸ்கிரீன்கள் உள்ளன, மொத்தம் 1,18,500 இடங்கள் உள்ளன என்று தி இந்து மேலும் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கிடையில், இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்தின் அதிகாரிகள் (ஏஏஐ) இந்த செய்தியை மேலும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்; “இது பயணிகளுக்கு தங்கள் கார்களை நிறுத்துவதற்கும், ஷாப்பிங் செய்வதற்கும், ஒரு படம் பார்ப்பதற்கும் வசதியாக இருக்கும் வகையில் கட்டப்படும். 

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் இருபுறமும் 27 மீட்டர் உயரத்தில் இந்த வசதி வருகிறது ”என்று அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். மேலும், பார்க்கிங் வசதி சுமார் 2,000 கார்களை தங்க வைக்க முடியும் என்று அதிகாரி மேலும் கூறினார்
Share:
Read More
,

ஹைதராபாத் கால்நடை மருத்துவர் பாலியல் பலாத்காரம் மற்றும் கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நான்கு பேரும் என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர்

ஹைதராபாத் கால்நடை மருத்துவரின் கற்பழிப்பு மற்றும் கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 4 பேரும்என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர்


ஹைதராபாத் கால்நடை பாலியல் பலாத்காரம் மற்றும் கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நான்கு பேரும்ஒரு என்கவுண்டரில் கொல்லப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் 26 வயதுடையவரின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட அதே நெடுஞ்சாலையில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர்.


பொலிஸ் வட்டாரங்களின்படிகுற்றம் நடந்த இடத்தை புனரமைக்ககுற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள்சத்தான்பள்ளிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டபோது தப்பி ஓட முயன்றனர்.

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் காவல்துறையினரிடமிருந்து ஆயுதங்களை பறித்துசத்தான்பள்ளிக்கு அழைத்துச்செல்லும்போது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தத் தொடங்கினர்.

இருப்பினும்என்கவுன்டர் எவ்வாறு நடந்தது என்பது குறித்து சைபராபாத் போலீசார் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வஅறிவிப்பை வெளியிடவில்லைவிரைவில் போலீஸ் அதிகாரிகள் விவரங்களை அறிவிப்பதாக தெரிவித்தனர்.

பாலியல் பலாத்காரம் செய்த பின்னர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவரது உடலை எரித்ததாகக் கூறப்படும்இடத்திற்கு அருகில் இந்த என்கவுன்டர் நடந்தது.
Share:
Read More